مجله

انواع ماهیان پرورشی گرمابی

معرفی انواع ماهیان پرورشی گرمابی

۱٫كپور معمولی
۲٫كپور نقره ای (فیتوفاگ)
۳٫كپور علفخوار (آمور)
۴٫كپور سرگنده

مبدأ پيدايش آن حوضة درياي سياه و درياي خزر مي باشد. بدن تقريباً پهن مي باشد و پهناي آن حدود يك سوم طول بدن است. داراي بالة پشتي نسبتاً بلندي است. رنگ بدن در دو طرف زرد طلايي و در پشت تيره تر است. به طور معمول رنگ باله ها تيره مي باشد ولي بالة دمي گاهي اوقات به رنگ نارنجي ديده مي شود. بدن پوشيده از فلسهاي مدور نسبتاً درشت مي باشد. روي پوزة ماهي دو جفت سبيلك قرار دارد. سر ماهي نسبتاً گرد مي باشد.

در مرحله لارو کامل زئوپلانکتون خوار و در مرحله لاروجنینی دارای کیسه زرده می باشد و دوره بچه ماهی بنتوزخوار استولي پس از رشد و رسيدن به وزن ۲ الي ۳ گرمي يعني بعد از گذشت ۵ الي ۶ هفته به تغدية همه چيزخواري روي مي آورد. اين ماهي به صورت عمومي كفزي و همه چيزخوار است كه به وسيلة پوزة خرطومي شكل خود مواد گياهي و جانوري موجود در كف استخر را مكيده و پس از قرقره كردن در حفرة دهاني و دفع مواد زائد مورد تغديه قرار مي دهد.

غذاي طبيعي اين ماهي شامل انواع لارو شيرونوميده، بذر گياهان، دوكفه ايها و لارو حشرات آبزي مي باشد. در آب و هواي گرم و معتدل، نرها در سن ۱ تا ۲ سالگي و ماده ها ۲ تا ۳ سالگي بالغ مي شوند. دماي مناسب براي رشد و نمو ۲۵ درجه و براي تخمريزي ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتيگراد مي باشد. اين ماهي در اواخر فصل گرما و شروع فصل سرما مقدار غذاي بيشتري لازم دارد تا بتواند با توليد چربي زياد آمادة گذراندن زمستان باشد.

کپور علفخوار (Grass Carp)

 Ctenopharingodon idella

خاستگاه اصلي اين ماهي رودخانة آمور چين است و اولين بار در سال ۱۳۴۵ به منظور مبارزه با رويش نامتعادل گياهان در مرداب انزلي از شوروي به ايران آورده شد. نام ديگر اين ماهي آمور است. داراي بدني كشيده، پهن، پوزة گرد و فلسهاي نسبتاً درشت سبز است. رنگ بدن سبز روشن، در پشت تيره تر شده و شكم سفيد متمايل به خاكستري است.

باله پشتي و سينه اي سبز تيره و ساير باله ها روشن تر است. در دوره لارو جنینی دارای کیسه زرده، لارو کامل زئوپلانکتون خوار و در دوره بچه ماهی علف های نرم و خشن را مورد تغذیه قرار می دهد. غذاي اصلي اين ماهي را گياهان آبزي تشكيل مي دهند. اين ماهي قادر است روزانه برابر وزن خود يا بيشتر گياه مصرف كند. مهمترين علوفه هاي مورد علاقة اين ماهي عبارتند از: ني، يونجه، شبدر، آزولا و عدسك آبي. ۵۰ درصد از گياهان خورده شده به صورت نيم هضم دفع مي شوند كه اين خود مورد تغذية كپور قرار مي گيرد. اين ماهي نقش مؤثري در كنترل گياهان هرز در كف استخر و ديواره هاي آن دارد.

کپور نقره ای (Silver Carp)

Hypophthalmicthys Molitrix

خاستگاه اصلي اين ماهي كشور چين است. نام ديگر آن فيتوفاگ است. بدن اين ماهي كشيده، از دو طرف فشرده و داراي فلسهاي ريز نقره اي مي باشد. دهان فوقاني است و نسبتاً كوچك است. چشمها در پايين سر قرار دارد. زائده هاي كمان آبششي اين ماهي بلند است كه با اتصال به يكديگر از طرفين توده اسفنج مانند تشكيل داده كه كار فيلتر كردن آب و گرفتن پلانكتونهاي غذايي به ويژه فيتوپلانكتونهايي كه غذاي اصلي اين ماهي است را انجام مي دهد.

در مرحله جنینی دارای کیسه زرده و لارو کامل زئوپلانکتون خوار و در دوره بچه ماهی از فیتوپلانکتون تغذیه می نماید. از فيتوپلانكتونهاي مورد علاقة اين ماهي مي توان از نيتزچيا، ناويكولا، اسيلاتوريا و دياتومه ها را نام برد.

به طور معمول قسمت پشتي بدن سبز خاكستري و طرفين آن سفيد متمايل به زرد و قسمت شكمي سفيد نقره اي است. از آنجائيكه اين ماهي از زي شناوران گياهي تغذيه مي كند و توليد اين تك سلولي ها با بارور كردن استخرها توسط كودهاي شيميايي و آلي به آساني صورت مي پذيرد بسيار ارزان توليد مي شود و به همين دليل مي توان ۵۰ درصد تركيب استخر را به كشت اين گونه اختصاص داد. در شرايط آب و هوايي معتدل و گرم در سن ۳ تا ۴ سالگي بالغ مي شود.

کپور سرگنده (Bighead Carp)

Hypophthalmictchthys Nobilis

خاستگاه اصلي آن آبهاي جنوبي چين است. اين ماهي داراي سر بزرگتر نسبت به ساير هم گروه هاي خود مي باشد. به همين علت كپور سرگنده ناميده مي شود. چشمها در بالاي سر قرار دارد. وجه تمايز اين ماهي با كپور نقره اي اين است كه انتهاي بالة سينه اي از ابتداي بالة شكمي عبور مي كند.

سطح بالايي بدن سياه، متمايل به سبز بوده و طرفين بدن به وسيلة خال تيره رنگ پوشيده شده و سطح شكمي متمايل به خاكستري است. غذاي اين ماهي در تمامي مراحل زندگي زئوپلانكتونها هستند و در صورت عدم وجود زئوپلانكتون، اين ماهي از فيتوپلانكتون نيز تغذيه مي كند ولي فيتوپلانكتون غذايي اجباري است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *